Vi hjälper dig på vägen!

Just nu söker vi fordonsanpassare!

Vill du bli en i vårt team?
Kontakta Bahusia Personalförmedling
www.bahusia.se / 0522 – 44 02 40

Färdtjänst – Skolbuss – HK byggnationer

Hitta kontaktuppgifter

Sjuktransportfordon, specialfordon, färdtjänst, anläggningsfordon, turnéfordon, crossbussar, reparationer, service & ombyggnationer