Vi hjälper dig på vägen!

Nyhet!

INEV AB har förvärvat Bewa Intraf AB och
Bewa Intraf Fordonsteknik AB
Mer info finns på respektive hemsida.

Färdtjänst – Skolbuss – HK byggnationer

Hitta kontaktuppgifter

Sjuktransportfordon, specialfordon, färdtjänst, anläggningsfordon, turnéfordon, crossbussar, reparationer, service & ombyggnationer