Om bewa intraf ab

munkedal

En av Nordens största på fordonsanpassningar

Bewa Intraf AB har över 30 års erfarenhet av anpassningar av färdtjänst, skolbuss, sjuktransport, funktionshindrade och specialfordon. Vi har två anläggningar som är belägna i Munkedal samt i Uddevalla, Västra Götaland och har ca 50 anställda. Företaget startades 1987 och har därefter vuxit till en av Nordens största påbyggare i branschen. Vår ledstjärna är erfarenhet och gediget kunnande i samråd med kundens önskemål.

Kvalitetsförbättringar driver oss framåt

Bewa Intraf AB – certifierade enligt ISO 9001

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008 av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vi valde TÜV Nord Scandinavia AB för detta uppdrag då de har en gedigen inblick i fordonsindustrin.

Vi fokuserar på arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar för att svara upp till marknadens ökande krav både vad det gäller produktkvalitet, produktivitet och leveranssäkerhet – vilket driver hela företaget framåt.

Ladda ner garantivillkor som PDF

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Sedan 2015

Det betyder att vi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna vilket också följer en internationell standard. Genom att regelbundet kartlägga vår miljöpåverkan och också prioritera de miljöaspekter som är mest betydande kan vi också sätta relevanta miljömål, genomföra och följa upp åtgärder vilket hela tiden driver miljöarbetet framåt. Miljörelaterade investeringar görs därmed där de uträttar mest nytta.

GDPR

Bäste kund & leverantör

Det är viktigt för oss att vara en trygg partner till er, vi har därför tagit fram en integritetspolicy som följer EU´s dataskyddsförordning (GDPR).

Om ni önskar att begära ut vår policy eller har andra frågor gällande personuppgifter är ni varmt välkomna att kontakta oss.