Byggnationer och produkter

uddevalla

Sjuktransport

Trygga transporter

Sjuktransporter handlar om att tryggt och säkert ta sig till och från vårdinrättning. Många gånger är dessa fordon utrustade med vårdplats, extra passagerarplatser samt i kombination med rullstolsplats och fordonen byggs med fokus på säker och bekväm bårkörning med en eller flera bårar.

Vi utvecklar och levererar sjuktransportfordon till hela Sverige.

Fordonsbyggnationen kan vara mycket varierande, här förekommer allt från personbil M1 till buss M2.

Serviceinredning för arbetsfordon

Vi hjälper dig med serviceinredning och all annan utrustning för ditt arbetsfordon; varningsljus, vägarbetsskyltar, omformare etc. Kontakta oss för hjälp på vägen!

Kontaktperson: Rikard Delbring, 0522-65 39 81 eller rikard@bewaintraf.com